Een financieel plan

Maakt je leven
makkelijker

Financiële planning

Inzicht in uw financiële toekomst maakt het leven een stuk aangenamer !
Grip op uw financiële toekomst

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend zolang u er goed op voorbereid bent. Een financieel plan – een van de onderdelen van financiële planning – brengt uitkomst. Hiermee creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren.

De grote waarde van een helder totaalbeeld

Financiële planning

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario’s

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt uw risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.
Estate planning

Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Het betekent dat er maatregelen worden genomen om te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenis. Bij het ontvangen van een erfenis gaat er een grote bijdrage naar de Belastingdienst; de zogenaamde erfbelasting. Wanneer je ervoor zorgt dat de erfenis gestructureerd wordt overgedragen levert dit belastingtechnisch een voordeel op.

Life Planning

Life Planning helpt datgene in uw leven te vinden en bereiken wat echt belangrijk voor uw is. Life Planning stelt uw levensdoelen centraal. Veel mensen ‘zoeken’ naar een betere balans tussen privé & werk. Een ‘nieuw’ leven waarin zaken centraal kunnen staan als gezin, hobby’s en ontspanning. De sterk veranderende wereld werkt hier aan mee door een sterke globalisering, terrorisme, oplopende werkdruk, burn-outs, een bankencrises etc.. Life Planning helpt u inzicht te krijgen in wat u daadwerkelijk beweegt en nastreeft en probeert dit ook financieel haalbaar te maken.

In 5 stappen naar uw doel
  • Verkenning – het intake gesprek
  • Visie – het ontdekken van uw diepste levenswensen
  • Obstakels – het beschrijven en opruimen van obstakels
  • Kennis – het opzetten van een financiële planning
  • Uitvoering – het realiseren en bijsturen van de planning
Inzicht in uw financiële toekomst maakt het leven een stuk aangenamer !

Ontvang gratis tips
over sparen, beleggen
en lenen

Wij maken het u een stuk makkelijker.

BedrijfsboekhoudingLoonadministratieBelastingzakenBelastingaangifteParticulierZakelijkSpaarrekeningAdviesAdministratieBankzakenVerzekeringenReisverzekeringVerzuimverzekeringHypothekenFormulierenWOZAansprakelijkheid en rechtsbijstandPensioenMakelaarAankoopVerkoopVerhuurTaxaties